ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองยามากาตะ, ฟุกุชิมะ SENDAI GINZAN ONSEN FUKUSHIMA 6D 4N BY VZ "ซุปตาร์..บินลงเซนได"(MAR-JUN)

สัมผัสความงามของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซันออนเซ็น อันเลื่องชื่อ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวกว่า 100 เกาะ ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา จนติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สุดของจุดชมวิว เพลิดเพลิน เก็บสตอเบอร์รี่ สดๆจากต้น เที่ยวชม ปราสาททสึรุงะ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชมความน่ารักของน้อนจิ้งจอกที่หมู่บ้านจิ้งจอกญี่ปุ่น ภูเขาซาโอะ เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น “โซบะต้นหอม” ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองเซนไดที่ ถนนช็อปปิ้งคริสโรด

 • จำนวนวัน
  6 วัน 4 คืน
 • ที่พัก
  3
 • สายการบิน
  VZ
 • ประเทศญี่ปุ่น
  TWP-VZ007
 • เริ่มต้น
  ฿45,888

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

สัมผัสความงามของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซันออนเซ็น อันเลื่องชื่อ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวกว่า 100 เกาะ ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา จนติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สุดของจุดชมวิว เพลิดเพลิน เก็บสตอเบอร์รี่ สดๆจากต้น เที่ยวชม ปราสาททสึรุงะ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชมความน่ารักของน้อนจิ้งจอกที่หมู่บ้านจิ้งจอกญี่ปุ่น ภูเขาซาโอะ เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น “โซบะต้นหอม” ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองเซนไดที่ ถนนช็อปปิ้งคริสโรด

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน

วันแรก    

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันที่สอง

   ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานเซนได – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – เมืองฟุกุชิมะ

วันที่สาม 

เมืองฟุกุชิมะ – ทะเลสาบโกะชิคินุมะ – เมืองไอสุ – วัดเอ็นโซจิ  – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – ปราสาทสึรุกะ
 

วันที่สี่  

เมืองฟุกุชิมะ – เมืองซาโอะ – หมู่บ้านจิ้งจอก ภูเขาซาโอะ – เมืองยามากาตะ – กินซัง ออนเซ็น – ออนเซน
 

วันที่ห้า  

เมืองยามากาตะ – เมืองเซนได – ไร่สวนสตอเบอร์รี่ – ดิวตี้ฟรี – ซากปราสาทเซ็นได – ถนนคลิสโรด
 

วันที่หก

  ท่าอากาศยานเซนได – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by