ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองฟุกุโอกะ, คูมาโมโตะ PRO FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU FREE DAY 6D4N

ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกจิ โมจิโกเรโทร หมู่บ้านยูฟุอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซรนริ ปราสาทคุมาโมโต ช้องปิ้งย่านโจโซเซน อิออนมอลล์ กันดั๊มแห่งฟุกุโอกะ

 • จำนวนวัน
  6 วัน 4 คืน
 • ที่พัก
  3
 • สายการบิน
  VJ
 • ประเทศญี่ปุ่น
  TWP-PJP72-VZ
 • เริ่มต้น
  ฿28,999

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกจิ โมจิโกเรโทร หมู่บ้านยูฟุอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซรนริ ปราสาทคุมาโมโต ช้องปิ้งย่านโจโซเซน อิออนมอลล์ กันดั๊มแห่งฟุกุโอกะ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2 สนามบินฟุกโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  โมจิโกะ  เรโทร 

วันที่ 3 อุมิจิโกคุ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล ทึ่งหญ้าคุซาเซนริ   ปราสาทคุมาโมโต  แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน  
AEON Mall 

วันที่ 4 ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ- โทสุ  พรี่เมี่ยม เอ้าท์เลท   วัดโทโชจิ  ลาลาพอท

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

วันที่ 6 สนามบินฟุกุโอกะ  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by