ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองฟุกุชิมะ, ฮิโรชิม่า, ยามากุจิ UNSEEN JAPAN HIROSHIMA-FUKUOKA 6 DAYS 5 NIGHTS BY CI

 • จำนวนวัน
  6 วัน 5 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
 • ประเทศญี่ปุ่น
  TWP-JPHIJFUK01
 • เริ่มต้น
  ฿57,995

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

ฮิโรชิม่า สวนสันติภาพฮิโรชิม่า อนุสรณ์สถานที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงภัยร้ายจาก
 สงคราม, หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู ซากอาคารซึ่งได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณูและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก, ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า เกาะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า โดดเด่นด้วยเสาโทริอิที่ตั้งอยู่กลางน้ำ อีกหนึ่งมรดกโลกที่สำคัญของญี่ปุ่น, และอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ The Outlet Hiroshima
ยามากุจิ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้โบราณ 5 โค้ง ติดอันดับ 1 ใน 3 สะพานไม้ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, ที่ราบสูงอะคิโยชิได ลานกว้างขนาดใหญ่ที่มีหินปูนรูปร่างแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ อันเกิดจากการกัดกร่อนของลมและน้ำตามธรรมชาติ, ศาลเจ้าโมโตโนะสึมิ อินาริ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีอุโมงค์เสาโทริอิทอดยาวจากบนเขาไปจนถึงหน้าผาริมทะเล, ทสึโนชิม่า สถานที่ยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำโฆษณาของญี่ปุ่น
โออิตะ ชมความงามของบ่อกำมะถันหลากสีสันที่ จิโกขุเมกุริ แห่งเมืองเบปปุ, เยี่ยมชมหมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ
ฟุคุโอกะ สักการะเทพเจ้าแห่งความรู้ที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ, สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ย่านเท็นจิน, ถ่ายรูปคู่กับหุ่นยนต์ GUNDAM RX-93ffv ขนาดเท่ากับของจริงที่ Mitsui Shopping Park lalaport Fukuoka
 

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

เงื่อนไขทัวร์

***ราคาค่าทัวร์ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท
โดยจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ***
 

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by