ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า, โอคายาม่า, โกเบ OSAKA-OKAYAMA-KOBE 6D4N BY TG

 • จำนวนวัน
  6 วัน 4 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
 • ประเทศญี่ปุ่น
  TWP-VJPKIX01
 • เริ่มต้น
  ฿46,995

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน

โอซาก้า          ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับแสงสีและความคึกคักของแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง

เฮียวโกะ         ชม สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก, ชมความงดงามของ ปราสาทฮิเมจิ ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โอคายามะ      ชม สวนโคระคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น, ชม เขตเมืองเก่าคุราชิคิบิคัง เยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์ของชุมชนริมคลองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน, ชมความงามของทะเลเซโตะแบบพานอราม่าที่ จุดชมวิวบนเขาวะชูซัง ชม ถนนกางเกงยีนส์โคจิมะ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนรักยีนส์”, และอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เลท พาร์ค คุราชิคิ และเพลิดเพลินกับการ เก็บผลไม้ สดๆ จากสวน

 

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

เงื่อนไขทัวร์

***ราคาค่าทัวร์ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท

โดยจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ***

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by