ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนากาโน่, มิเอะ, เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ NAGOYA-OSAKA SONGKRAN 6D4N BY TG

 • จำนวนวัน
  6 วัน 4 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
 • ประเทศญี่ปุ่น
  TWP-VJP008
 • เริ่มต้น
  ฿62,995

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน

นาโกย่า=ชมความงามของ ปราสาทอินุยามะ ปราสาทญี่ปุ่นเก่าแก่ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น “สมบัติประจำชาติ”

มิเอะ=ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต, ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ

เกียวโต=วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสวนซากุระที่ ศาลเจ้าเฮย์อัน

โกเบ=สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก, โกเบ พอร์ท ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น

นารา=นมัสการพระพุทธรูปไดบุสสึ ณ วัดโทไดจิ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง

โอซาก้า=เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ย่านชินไซบาชิ และช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย และอิสระเต็มวันที่เมืองโอซาก้า

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

เงื่อนไขทัวร์

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน**

***ราคาค่าทัวร์ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท

โดยจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ***

                      กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์)

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by