ทัวร์อังกฤษ, เวลส์, สกอตแลนด์ เมืองเอดินเบอระ, กลาสโกว์, ลอนดอน, ลิเวอร์พูล‎, ยอร์ก, บาธ CLASSY ENGLAND LONDON WALES SCOTLAND EDINBURGH 10D7N

Stonehenge สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - The Roman Baths -Bourton on the Water - หมู่บ้านไบบิวรี่ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ - สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - สนามฟุดบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - มหาวิหารกลาสโกว์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - นั่งรถไฟสู่เมืองยอร์ค - ล่องเรือชมแม่น้ำเทมส์ - หานาฬิกาบิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้ง บิสเตอร์ เอ้าท์เล็ท - บริติชมิวเซียม (British Museum) - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - Warner Bros Studio - พระราชวังวินเซอร์ - ช้อปปิ้งห้างที่หรูหราที่สุดในโลก Harrod - พักระดับ 4 ดาวนในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

 • จำนวนวัน
  10 วัน 7 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
  TG
 • ประเทศอังกฤษ
  TWP-KUK111111-TG
 • เริ่มต้น
  ฿179,999

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

Stonehenge สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - The Roman Baths -Bourton on the Water - หมู่บ้านไบบิวรี่ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ - สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - สนามฟุดบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - มหาวิหารกลาสโกว์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - นั่งรถไฟสู่เมืองยอร์ค - ล่องเรือชมแม่น้ำเทมส์ - หานาฬิกาบิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้ง บิสเตอร์ เอ้าท์เล็ท - บริติชมิวเซียม (British Museum) - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - Warner Bros Studio - พระราชวังวินเซอร์ - ช้อปปิ้งห้างที่หรูหราที่สุดในโลก Harrod - พักระดับ 4 ดาวนในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

2 สนามบินฮิสโธรว์-สโตนเฮนจ์-เมืองบาธส์ (Bath)–โรงอาบน้ำโบราณ-เมืองคาร์ดิฟ (Cardiff)
00.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮิสโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน ไทยแอร์ไลน์ (TG) 
เที่ยวบินที่ TG910 (00.15-06.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.05 ชั่วโมง  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮิสโธรว์ ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ 6 ชั่วโมง
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ซัลลิสเบอร์รี่ (Salisbury) นำท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) นั้นตั้งอยู่ที่กลางทุ่งราบซัลลิสเบอร์รีเป็นกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า
บาธยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (World Heritage Site) โดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1987 เนื่องจากเป็นเมืองที่สามารถอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยยุคโรมัน ตลอดมาจนถึงตึกอาคารที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน (Georgian Era) ในศตวรรษที่ 18 ได้เป็นอย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้ เพียงแค่เข้าไปในเมืองก็สัมผัสได้ถึงเสน่ห์อันเลอค่าของบ้านเมืองได้อย่างชัดเจน

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by