ทัวร์ฟินแลนด์, สวีเดน, เดนมาร์ก เมืองสต็อกโฮล์ม, โคเปนเฮเกน, เฮลซิงกิ, โรวาเนียมิ EXPLORER SCANDINAVIA FINLAND WINTER 9D6N

ล่องเรือสำราญ SILJA - เยือนถิ่นซนตาคลอส โรวเนียมี - นั่งรถลากเลื่อนหิมะ สุนัขฮัสกี้และกวางเรนเดียร์ - สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (Ice Breaker) - ปราสาทหิมะ (Snow Castle) - ท่าเรือนูฮาวน์ สัญลักษณ์แห่งโคเปนเฮเกน - ใส่ชุดชูชีพกันน้ำ ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง - เมืองเฮลซิงกิ ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก - รถไฟแบบตู้นอน - พิพิธภัณฑ์เมืองสต็ฮกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา - ที่พักจัดหนัก..!!! กิจกรรมจัดเต็ม - Santa Arctic Aurora Glass Igloos ขับสโนว์โมบิล ตามล่าแสงเหนือ

 • จำนวนวัน
  9 วัน 6 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
  TG
 • ประเทศฟินแลนด์
  TWP-KEU130912-TG
 • เริ่มต้น
  ฿169,999

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

ล่องเรือสำราญ SILJA - เยือนถิ่นซนตาคลอส โรวเนียมี - นั่งรถลากเลื่อนหิมะ สุนัขฮัสกี้และกวางเรนเดียร์ - สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (Ice Breaker) - ปราสาทหิมะ (Snow Castle) - ท่าเรือนูฮาวน์ สัญลักษณ์แห่งโคเปนเฮเกน - ใส่ชุดชูชีพกันน้ำ ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง - เมืองเฮลซิงกิ ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก - รถไฟแบบตู้นอน - พิพิธภัณฑ์เมืองสต็ฮกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา - ที่พักจัดหนัก..!!! กิจกรรมจัดเต็ม - Santa Arctic Aurora Glass Igloos ขับสโนว์โมบิล ตามล่าแสงเหนือ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 960  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

2 สนามบินสตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า - เมืองเก่ากัมลา สแตน-ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
00.25 น. เดินทางสู่ สนามบินสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG960 (00.25-06.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12ชั่วโมง30นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำหรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ
นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm City Hall) แห่งนี้ ก่อสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1923 ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาราวกับพระราชวัง โดยใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี โดดเด่นด้วยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคาร ที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะที่ยิ่งใหญ่ (King Island) ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเรียบ โดยไฮไลท์ของศาลาว่าการเมืองแห่งนี้ อยู่ที่ ห้องเต้นรำ นอกจากนี้ ไม่ควรพลาดชมโถงกลาง (Grand Hall) ที่ผนังตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกเคลือบทองนับล้านชิ้น แสนวิจิตรเกินจะบรรยาย และเป็นสถานที่ในการมอบรางวัลโนเบล รางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่าของโลกอีกด้วย (การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจัดขึ้นที่เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ส่วนสาขาอื่นๆ จัดที่เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน)

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by