ทัวร์undefined

มี 315 ที่นั่ง เริ่มต้นที่ 16,888 บาท

เลือกเมือง

เลือกวัน

ที่ว่าง และราคาเริ่มต้น เต็ม

มิถุนายน 2567

 • อา
 • พฤ

กรกฎาคม 2567

 • อา
 • พฤ

ผลการค้นหา

เจอแล้ว ทัวร์undefined 65 โปรแกรม
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป, เมืองจีหลง, หนานโถว Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน - TWP-TJX27

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป, เมืองจีหลง, หนานโถว Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน

เช็คอิน... อุทยานเกาะเหอผิง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่นิ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านประมงหลากสี ช้อปป้ิง ตลาดซีเหมนิ ตงิ ตลาดกลางคืนไทจง

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไถจง, เมืองไทเป, เมืองจีหลง, หนานโถว
 • Icon Clock 5 วัน 4 คืน
 • Icon Calendarก.ค. - ก.ย. 67
 • Icon Airplane STARLUX Airlines (JX)
เริ่มต้น
20,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน - TWP- TVZ25

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์จากธรรมชาติ อุทยานธรณีเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101 วัดหลงซาน วดั เหวินหวู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่นิ หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปป้ิง ตลาดซีเหมนิ ตงิ ตลาดกลางคืนไทจง

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไถจง, เมืองไทเป
 • Icon Clock 4 วัน 3 คืน
 • Icon Calendarส.ค. 67
 • Icon Airplane Vietjet Air (VJ)
เริ่มต้น
16,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เทศมณฑลเถาหยวน, หนานโถว TPE23 VZ BKK TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรักV.2 5D4N - TWP-TPE23

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เทศมณฑลเถาหยวน, หนานโถว TPE23 VZ BKK TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรักV.2 5D4N

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไถจง, เทศมณฑลเถาหยวน, หนานโถว
 • Icon Clock 5 วัน 4 คืน
 • Icon Calendarส.ค. - ก.ย. 67
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น ฿19,999
16,999
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป, เทศมณฑลเถาหยวน ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4 วัน 3 คืน (NOV 23 - MAR 24) บินเช้า-กลับบ่าย - TWP-TPEVZ0123

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป, เทศมณฑลเถาหยวน ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4 วัน 3 คืน (NOV 23 - MAR 24) บินเช้า-กลับบ่าย

« ล่องเรือ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา « สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ ชุดกี่เพ้า เที่ยวตลาดตี้ฮวา และ วัดเสียไห่เฉิงหวง « ขอพร วัดเสียไห่เฉิงหวง ศาลเจ้าที่ศักดิสิทธิ์เรื่องความรักที่สุดในไต้หวัน « ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่ หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน « เช็คอินที่เที่ยวสุดคิ้วท์ที่ หมู่บ้านแมวโหวต้ง

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไถจง, เมืองไทเป, เทศมณฑลเถาหยวน
 • Icon Clock 4 วัน 3 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane Thai Vietjet Air (VZ)
เริ่มต้น ฿0
20,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไทเป, เมืองไถจง, เทศมณฑลเถาหยวน, เมืองเจียอี้ ซุปตาร์... TAIWAN รักใสใส หัวใจดวงเดิม!! 5 วัน 4 คืน - TWP-TPEFD05

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไทเป, เมืองไถจง, เทศมณฑลเถาหยวน, เมืองเจียอี้ ซุปตาร์... TAIWAN รักใสใส หัวใจดวงเดิม!! 5 วัน 4 คืน

เมืองเถาหยวน - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป- ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไทเป, เมืองไถจง, เทศมณฑลเถาหยวน, เมืองเจียอี้
 • Icon Clock 5 วัน 4 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น
24,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไทเป, เมืองไถจง ซุปตาร์...TAIWAN ตัวแม่จะแคร์เพื่อ!! 4 วัน 3 คืน - TWP-TPEFD04

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไทเป, เมืองไถจง ซุปตาร์...TAIWAN ตัวแม่จะแคร์เพื่อ!! 4 วัน 3 คืน

ไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Cosmetics Shop – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไทเป, เมืองไถจง
 • Icon Clock 4 วัน 3 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น
22,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป, เทศมณฑลเถาหยวน ซุปตาร์... Taiwan สวยสับ ฉบับตัวมัม!! 4วัน 3 คืน - TWP-TPECI21

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไถจง, เมืองไทเป, เทศมณฑลเถาหยวน ซุปตาร์... Taiwan สวยสับ ฉบับตัวมัม!! 4วัน 3 คืน

เมืองเถาหยวน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจี่ย - กระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านเก้าชนเผ่า – ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - GLORIA OUTLET - ขนมพายสับปะรด – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไถจง, เมืองไทเป, เทศมณฑลเถาหยวน
 • Icon Clock 4 วัน 3 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น
25,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไทเป, เมืองไถจง, หนานโถว ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค - TWP-ZGTPE-2313CI

ทัวร์ไต้หวัน เมืองเมืองไทเป, เมืองไถจง, หนานโถว ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค

เช็คอินที่เที่ยวใหม่ สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และซีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า ไฟล์ทสวย บินเช้า-กลับดึก

 • Icon Locationไต้หวัน เมืองไทเป, เมืองไถจง, หนานโถว
 • Icon Clock 4 วัน 3 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น
23,990
ดูข้อมูล
Loading Card...
Loading Card...
Loading Card...
Loading Card...

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทัวร์ ไต้หวัน

จองทัวร์ไต้หวันกับ tourwow มั่นใจได้ไหม และได้ไปจริงตามที่ระบุไหม

Tourwow จดทะเบียนบริษัทและมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ให้คุณจองทัวร์กับทัวร์ว้าวได้อย่างมั่นใจ เชื่อถือได้ และสามารถเดินทางได้จริง

หลังจองทัวร์ไต้หวันเสร็จแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) ของคุณ โดยต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไปก่อนวันหมดอายุ หากประเทศที่ต้องการเดินทางระบุว่าต้องใช้วีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่ารวมไปถึงและเอกสารประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการชำระเงินและค่าธรรมเนียมสำหรับจองกับ tourwow

สามารถชำระเงินได้ทั้งการแสกน QR CODE พร้อมเพย์ และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ควรไปถึงสนามบินกี่โมง

การเดินทางภายในประเทศควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 1-2 ชั่วโมง การเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ราคาตั๋วเครื่องบิน รวมอยู่ในค่าทัวร์ไต้หวันหรือไม่

ในแต่ละโปรแกรมจะมีระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีอัตรารวมและไม่รวมอะไรบ้าง และมีการรวมค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

ค่าประกันภัยการเดินทางรวมอยู่ในค่าทัวร์ไต้หวันหรือไม่

ในแต่ละโปรแกรมจะมีระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีอัตรารวมและไม่รวมอะไรบ้าง และมีการรวมค่าประกันภัยการเดินทางหรือไม่

เมื่อจองทัวร์เสร็จ จะรู้ได้ยังไงว่าได้ที่นั่งแล้ว

หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว Tourwow จะส่งรายละเอียดยืนยันการจองทัวร์สำเร็จไปในทุกช่องทางการติดต่อของคุณ

Powered by