ทุกที่, ทุกเวลา
เวลาเดินทาง

ทัวร์undefined

มี ที่นั่ง เริ่มต้นที่ บาท

เลือกเมือง

เลือกวัน

ที่ว่าง และราคาเริ่มต้น เต็ม

พฤษภาคม 2567

 • อา
 • พฤ

มิถุนายน 2567

 • อา
 • พฤ

ผลการค้นหา

เจอแล้ว ทัวร์undefined 8 โปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า, เกียวโต, โกเบ โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ - TWP-ZGKIX-2303JL

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า, เกียวโต, โกเบ โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทุ่งดอกคาโมไมล์ - สวนนูโนะบิกิ - ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - ชินไซบาชิ พิเศษ - บุฟเฟ่ต์ชาบู - ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

 • Icon Locationญี่ปุ่น โอซาก้า, เกียวโต, โกเบ
 • Icon Clock 7 วัน 4 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น
45,990
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, โกเบ โอซาก้า เกียวโต โกเบ - TWP-ZGKIX-2302JL

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, โกเบ โอซาก้า เกียวโต โกเบ

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทุ่งดอกคาโมไมล์ - สวนนูโนะบิกิ - ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งโกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ชินไซบาชิ พิเศษ - บุฟเฟ่ต์ชาบู - ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

 • Icon Locationญี่ปุ่น เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ
 • Icon Clock 6 วัน 3 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น
39,990
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ เปิงใจ่ล้ำ...บินตรงเชียงใหม่ OSAKA 5วัน3คืน โอซาก้า นารา โกเบ เกียวโต นัมบะยาซากะ - TWP-JVZ92

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ เปิงใจ่ล้ำ...บินตรงเชียงใหม่ OSAKA 5วัน3คืน โอซาก้า นารา โกเบ เกียวโต นัมบะยาซากะ

เช็คอินปราสาทโอซาก้า ป้อนเซมเบ้น้องกวางเมืองนารา ศาลเจ้านัมบะยาซากะ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ถ่ายรูปคู่กับป้ายคูลิโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต์จัดเต็ม! อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

 • Icon Locationญี่ปุ่น เกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ
 • Icon Clock 5 วัน 3 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane Thai Vietjet Air (VZ)
เริ่มต้น
27,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, โกเบ OSAKA KOBE KYOTO 6วัน4คืน - TWP-JXJ65

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, โกเบ OSAKA KOBE KYOTO 6วัน4คืน

ถ่ายภาพกับรูปปั้ นหน้าสิงโตอ้าปากที่ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ขอพร เต็มอมิ่ เมนูป้ิงย่าง YAKINIKU อิสระท่องเที่ยวสองวันเต็ม!! option tour! วันที่หนึ่ง >> One day Tour / option tour! วันที่สอง >> Universal Studios Japan

 • Icon Locationญี่ปุ่น เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ
 • Icon Clock 6 วัน 4 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane Air asia (FD)
เริ่มต้น
29,777
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ เปิงใจ่ล้ำ...บินตรงเชียงใหม่ OSAKA 5วัน3คืน โอซาก้า นารา โกเบ เกียวโต นัมบะยาซากะ - TWP-JVZ92

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ เปิงใจ่ล้ำ...บินตรงเชียงใหม่ OSAKA 5วัน3คืน โอซาก้า นารา โกเบ เกียวโต นัมบะยาซากะ

เช็คอินปรำสำทโอซำก้ำ ป้อนเซมเบ้น้องกวำงเมืองนำรำ ศำลเจ้ำนัมบะยำซำกะ โกเบ ฮำเบอร์แลนด์ ถ่ำยรูปคู่กับป้ำยคูลิโกะ ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริวัดนำ ้ ใสคิโยมิสุเดระ ช้อปป้ิงย่ำนชินไชบำชิ พิเศษ!! ชำบูบุฟเฟต์จัดเต็ม! อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

 • Icon Locationญี่ปุ่น เกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ
 • Icon Clock 5 วัน 3 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane Vietjet Air (VJ)
เริ่มต้น
32,888
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ ชมกวางเมืองนารา ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - TWP-PJP30-VZ

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ ชมกวางเมืองนารา ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น- -Expo city (บุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำหรับ)-ปราสาทโอซาก้า-โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าต์เลต (บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ)

 • Icon Locationญี่ปุ่น เกียวโต, โอซาก้า, นารา, โกเบ
 • Icon Clock 4 วัน 2 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane Thai Vietjet Air (VZ)
เริ่มต้น
39,999
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนากาโน่, มิเอะ, เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ NAGOYA-OSAKA SONGKRAN 6D4N BY TG - TWP-VJP008

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนากาโน่, มิเอะ, เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ NAGOYA-OSAKA SONGKRAN 6D4N BY TG

 • Icon Locationญี่ปุ่น นากาโน่, มิเอะ, เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ
 • Icon Clock 6 วัน 4 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น ฿0
62,995
ดูข้อมูล
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า, โอคายาม่า, โกเบ OSAKA-OKAYAMA-KOBE 6D4N BY TG
 - TWP-VJPKIX01

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า, โอคายาม่า, โกเบ OSAKA-OKAYAMA-KOBE 6D4N BY TG

 • Icon Locationญี่ปุ่น โอซาก้า, โอคายาม่า, โกเบ
 • Icon Clock 6 วัน 4 คืน
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น ฿0
46,995
ดูข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทัวร์ ญี่ปุ่น

จองทัวร์ญี่ปุ่นกับ tourwow มั่นใจได้ไหม และได้ไปจริงตามที่ระบุไหม

Tourwow จดทะเบียนบริษัทและมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ให้คุณจองทัวร์กับทัวร์ว้าวได้อย่างมั่นใจ เชื่อถือได้ และสามารถเดินทางได้จริง

หลังจองทัวร์ญี่ปุ่นเสร็จแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) ของคุณ โดยต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไปก่อนวันหมดอายุ หากประเทศที่ต้องการเดินทางระบุว่าต้องใช้วีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่ารวมไปถึงและเอกสารประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการชำระเงินและค่าธรรมเนียมสำหรับจองกับ tourwow

สามารถชำระเงินได้ทั้งการแสกน QR CODE พร้อมเพย์ และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ควรไปถึงสนามบินกี่โมง

การเดินทางภายในประเทศควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 1-2 ชั่วโมง การเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ราคาตั๋วเครื่องบิน รวมอยู่ในค่าทัวร์ญี่ปุ่นหรือไม่

ในแต่ละโปรแกรมจะมีระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีอัตรารวมและไม่รวมอะไรบ้าง และมีการรวมค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

ค่าประกันภัยการเดินทางรวมอยู่ในค่าทัวร์ญี่ปุ่นหรือไม่

ในแต่ละโปรแกรมจะมีระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีอัตรารวมและไม่รวมอะไรบ้าง และมีการรวมค่าประกันภัยการเดินทางหรือไม่

เมื่อจองทัวร์เสร็จ จะรู้ได้ยังไงว่าได้ที่นั่งแล้ว

หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว Tourwow จะส่งรายละเอียดยืนยันการจองทัวร์สำเร็จไปในทุกช่องทางการติดต่อของคุณ

Powered by