ทัวร์undefined

มี 1,425 ที่นั่ง เริ่มต้นที่ 7,777 บาท

เลือกเมือง

เลือกวัน

ที่ว่าง และราคาเริ่มต้น เต็ม

มิถุนายน 2567

 • อา
 • พฤ

กรกฎาคม 2567

 • อา
 • พฤ

ผลการค้นหา

เจอแล้ว ทัวร์undefined 14 โปรแกรม
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.2 5 วัน 3 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก - TWP-HAKAQ0324

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.2 5 วัน 3 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก

สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซำน ที่สูงที่สุดของโลก ชมความงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 5 วัน 3 คืน 5
 • Icon Calendarส.ค. - ก.ย. 67
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น ฿11,888
9,888
ดูข้อมูล
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ 6 วัน 4 คืน (MAY - SEP 24) บินดึก-กลับดึก - TWP-HAKAQ0424

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ 6 วัน 4 คืน (MAY - SEP 24) บินดึก-กลับดึก

 สักกำระ เจ้ำแม่กวนอิมหนำนซำน ที่สูงที่สุดของโลก  ชมควำมงดงำมของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลำง  ช้อปปิ้ง ตลำดกลำงคืนอี้เหิง , ถนนโบรำณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลำนหู  เลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือยอร์ชสุดหรู, โชว์ซำนย่ำโรแมนซ์, นั่งเฮลิคอปเตอร์  พัก โรงแรมระดับ 5 ดำวท้องถิ่น (1 คืน) , โรงแรมระดับ 4 ดำว (2 คืน)

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 6 วัน 4 คืน 4
 • Icon Calendarมิ.ย. - ก.ย. 67
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น ฿15,888
9,888
ดูข้อมูล
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก - TWP-HAKAQ0124

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก

สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก  ชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง จุดชมวิวของเมืองซานย่า  ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , เมืองใหม่กวนหลานหู  เลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือยอร์ชสุดหรู, โชว์ซานย่าโรแมนซ์, นั่งเฮลิคอปเตอร์  พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 4 วัน 2 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane 9 Air (AQ)
เริ่มต้น
9,888
ดูข้อมูล
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! 5 วัน 3 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก - TWP-HAKAQ0224

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! 5 วัน 3 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก

« สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก « ชมความงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง « ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู « เลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือยอร์ชสุดหรู , โชว์ซานย่าโรแมนซ์ , นั่งเฮลิคอปเตอร์ « พัก โรงแรมระดับ 5 ดาวท้องถิ่น (1 คืน) , โรงแรมระดับ 4 ดาว (2 คืน)

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 5 วัน 3 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane 9 Air (AQ)
เริ่มต้น
9,888
ดูข้อมูล
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 6 วัน 4 คืน (JUN - AUG 2024) บินดึก-กลับดึก - TWP-HAKAQ0624

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 6 วัน 4 คืน (JUN - AUG 2024) บินดึก-กลับดึก

- สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนำนซาน ที่สูงที่สุดของโลก - ชมความงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง เช็คอิน เกาะดอกไม้หรือเกาะไห่หัว เป็นหมู่เกาะเทียม - ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 6 วัน 4 คืน 4
 • Icon Calendarมิ.ย. - ส.ค. 67
 • Icon Airplaneไม่ระบุ
เริ่มต้น ฿10,888
9,888
ดูข้อมูล
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.3 5 วัน 3 คืน (JUN - AUG 24) บินดึก-กลับดึก - TWP-HAKAQ0524

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.3 5 วัน 3 คืน (JUN - AUG 24) บินดึก-กลับดึก

- สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก - ชมควำมงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง - ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 5 วัน 3 คืน 4
 • Icon Calendarมิ.ย. - ส.ค. 67
 • Icon Airplane 9 Air (AQ)
เริ่มต้น ฿8,888
7,888
ดูข้อมูล
ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว จีน ซานย่า ไหหลำ อุทยานหนานซาน - TWP-ZGHAK-2405AQ

ทัวร์จีน เมืองไหโข่ว จีน ซานย่า ไหหลำ อุทยานหนานซาน

เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้

 • Icon Locationจีน ไหโข่ว
 • Icon Clock 4 วัน 2 คืน 4
 • Icon Calendar-
 • Icon Airplane 9 Air (AQ)
เริ่มต้น
9,990
ดูข้อมูล
Loading Card...
Loading Card...
Loading Card...
Loading Card...

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทัวร์ จีน

จองทัวร์จีนกับ tourwow มั่นใจได้ไหม และได้ไปจริงตามที่ระบุไหม

Tourwow จดทะเบียนบริษัทและมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ให้คุณจองทัวร์กับทัวร์ว้าวได้อย่างมั่นใจ เชื่อถือได้ และสามารถเดินทางได้จริง

หลังจองทัวร์จีนเสร็จแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) ของคุณ โดยต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไปก่อนวันหมดอายุ หากประเทศที่ต้องการเดินทางระบุว่าต้องใช้วีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่ารวมไปถึงและเอกสารประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการชำระเงินและค่าธรรมเนียมสำหรับจองกับ tourwow

สามารถชำระเงินได้ทั้งการแสกน QR CODE พร้อมเพย์ และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ควรไปถึงสนามบินกี่โมง

การเดินทางภายในประเทศควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 1-2 ชั่วโมง การเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ราคาตั๋วเครื่องบิน รวมอยู่ในค่าทัวร์จีนหรือไม่

ในแต่ละโปรแกรมจะมีระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีอัตรารวมและไม่รวมอะไรบ้าง และมีการรวมค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

ค่าประกันภัยการเดินทางรวมอยู่ในค่าทัวร์จีนหรือไม่

ในแต่ละโปรแกรมจะมีระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีอัตรารวมและไม่รวมอะไรบ้าง และมีการรวมค่าประกันภัยการเดินทางหรือไม่

เมื่อจองทัวร์เสร็จ จะรู้ได้ยังไงว่าได้ที่นั่งแล้ว

หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว Tourwow จะส่งรายละเอียดยืนยันการจองทัวร์สำเร็จไปในทุกช่องทางการติดต่อของคุณ

Powered by